Vågsøy Parkering

Vågsøy Parkering AS er et kommunalt eid aksjeselskap som ble opprettet i 1989 på bakgrunn av initiativsbrev fra Måløy Handelsforening. Vågsøy Parkering AS har tillatelse til å drive parkeringshåndheving i Måløy og resten av Vågsøy Kommune. Vågsøy Parkering AS er medlem i bransjeorganisasjonen Norpark.

Vi har også ansvar for utbygging og øvrige håndtering av offentlig parkering i kommunen.

I Måløy sentrum er det totalt 859 offentlige parkeringsplasser. 554 av disse er avgiftsbelagte, mens resterende 305 er avgiftsfrie parkeringsplasser.

Det er kun 1 parkeringssone i Måløy. Dette betyr at du kan benytte deg av alle automatene innenfor sonen, og deretter selv velge hvor i sonen du vil parkere kjøretøyet ditt.

Avgiftsparkering foregår mellom 9.00 - 16.00 mandag - fredag. Taksten er kr. 9,- pr. time.
Lørdag og søndag er det avgiftsfri parkering.